Organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Organizację szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

              

Znak sprawy: IBE/38/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-10-11
Data udostępnienia: 2023-10-11

Dodatkowe informacje