Druk i dostawa materiałów, postępowanie wykonawcze nr 4 do umowy ramowej z postępowania IBE/25/2023


Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert
 

Data wytworzenia: 06.12.2023

Data udostępnienia: 06.12.2023

 
 

Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zestawienie złożonych ofert z sesji otwarcia.
 
 
Data wytworzenia: 04.12.2023
Data udostępnienia: 04.12.2023
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk

Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na druk i dostawę materiałów IBE/25/2023
Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d94004b-3230-47bc-9fd9-92b0851438d1
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 28.11.2023

Data udostępnienia: 28.11.2023

Dodatkowe informacje