Druk i dostawa materiałów, postępowanie wykonawcze nr 5 do umowy ramowej z postępowania IBE/25/2023

 
Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach oceny ofert
 

Data wytworzenia: 18.12.2023

Data udostępnienia: 18.12.2023

 
 

Szanowni Państwo,
Zamawiający niniejszym publikuje zestawienie złożonych ofert z sesji otwarcia.
 
 
Data wytworzenia: 07.12.2023
Data udostępnienia: 07.12.2023
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
 
 
 

 
Szanowni Państwo,
 
w związku z przeprowadzeniem postępowania ramowego na druk i dostawę materiałów IBE/25/2023
Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty wykonawczej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/457dc9fa-ce62-4133-996f-860c6694053d
 
Informację wytworzył: Maciej Pietrzyk
Informację udostępnił: Maciej Pietrzyk
 
Data wytworzenia: 01.12.2023

Data udostępnienia: 01.12.2023

Dodatkowe informacje