Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych mieszczącym się przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie oraz w biurach przy ulicy Nowogrodzkiej 47A w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.(w podziale na 2 części)

              

Znak sprawy: IBE/55/2023    

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłaZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2023-12-01
Data udostępnienia: 2023-12-01

Dodatkowe informacje