Organizacja i przeprowadzenie badań UX narzędzi informatycznych wskazanych przez Zamawiającego

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Organizacja i przeprowadzenie badań UX narzędzi informatycznych wskazanych przez Zamawiającego

Znak sprawy: IBE/02/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-04-04
Data udostępnienia: 2024-04-04

Dodatkowe informacje