Świadczenie usług fotokopiowania na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych. Znak sprawy: IBE/11/2024

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym na:
 

Świadczenie usług fotokopiowania
na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych
.

Znak sprawy: IBE/11/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem platformy E-zamówienia w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 
Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji postępowania na Platformie e-Zamówienia:
 
 
Informację wytworzyła: Maciej Pietrzyk
Informację udostępniłaMaciej Pietrzyk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2024-04-18
Data udostępnienia: 2024-04-18

Dodatkowe informacje