Zakup oprogramowania specjalistycznego

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej równowartości 14 000 EURO


Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania specjalistycznego.

I.    Opis Przedmiotu Zamówienia
       Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące oprogramowanie:
1)    ConQuest 3.0.1 Extended License lub równoważny – 2 licencje. Zamawiający posiada 2 licencje oprogramowania ConQuest w wersji 2.0, więc
        dopuszczalna jest wersja upgrade.
2)    HLM 7.1 lub równoważny – 8 licencji. Zamawiający posiada 2 licencje oprogramowania HLM w wersji 6.0, więc dla dwóch licencji dopuszczalna
       jest wersja upgrade.
3)    MPlus 7.1 lub równoważny – 8 licencji. Zamawiający posiada 3 licencje oprogramowania MPlus w wersji 6.0, więc dla trzech licencji
       dopuszczalna jest wersja upgrade.
4)    MaxQda Plus lub równoważny, wersja sieciowa na licencji dożywotniej (1 licencja typu Network dla min. 5 jednoczesnych użytkowników).
5)    IRTPRO 2 lub równoważny – 2 licencje.
6)    DFIT8 lub równoważny – 2 licencje
7)    MathType lub równoważny – 1 licencja.
8)    Stat Transfer lub równoważny – 2 licencje
9)    Smart Draw Business Edition lub równoważny – 2 licencje
10)    Adobe Acrobat Pro (najnowsza dostępna stabilna wersja programu) lub równoważny – 3 licencje.
11)    Pakiet Adobe CS6 Design Standard lub równoważny – 1 licencja
12)    Pakiet Adobe CS6 Design & Web Premium lub równoważny – 1 licencja

II.    Warunki wykonania zamówienia
1.    Termin realizacji do 31 Października 2013 r.
2.    Koszt transportu w ramach wykonania zlecenia pokrywa Zleceniobiorca.


III.    Informacje dodatkowe:
1.    Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
2.    Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia.
3.    Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania w wersji papierowej, do siedziby IBE
       (ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa)
4.    Osoba prowadząca sprawę: Kacper Syguła Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. tel. 22 24-17-148.
5.    Termin składania ofert: 15.10.2013
6.    Zamówienie jest finansowane w ramach realizowanych Projektów:
       - Badanie Jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowany z EFS, w ramach Programu
         Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.1, poddziałanie 3.1.1
       - Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD), współfinansowany przez Unię Europejską
         ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.2
       - Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów wewnętrznych (EWD II),
         Działanie 3.2

  

 
Informację wytworzył: Kacper Syguła
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 10.10.2013
Data udostępnienia: 10.10.2013
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-Ofertowy.xlsx)Formularz Ofertowy[2013-10-10]11 Kb

Dodatkowe informacje