Nabór eksperta wspierającego z zakresu prób pisania

Ekspert Wspierający – próby językowe i fonologiczne, zwłaszcza próby pisania

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko Eksperta Wspierającego w zakresie prób językowych i fonologicznych, a zwł. prób pisania w ramach projektu Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania.

Wymagania

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  1. posiadać wykształcenie wyższe filologiczne (filologia polska) oraz stopień doktora nauk humanistycznych i habilitację w dziedzinie językoznawstwa;
  2. posiadać doświadczenie w badaniach dotyczących lingwistycznych uwarunkowań początkowej nauki czytania i pisania w języku polskim;
  3. być autorem lub współautorem co najmniej 3 publikacji w zakresie lingwistycznych uwarunkowań początkowej nauki czytania i pisania w języku polskim.

Główny zakres obowiązków

Wsparcie eksperckie Zespołu Specyficznych Zaburzeń Uczenia w toku badań pilotażowych i normalizacyjnych (narzędzia papierowe i komputerowe) w zakresie prób językowych i fonologicznych, a zwłaszcza prób pisania, w badaniu Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania polegające zwłaszcza na:

  • konsultacji materiałów szkoleniowych (próby językowe i fonologiczne, zwłaszcza próby pisania) dla psychologów i udział w szkoleniach,
  • kontroli wyników prób językowych (a zwłaszcza prób pisania) i fonologicznych,
  • analizy wyników w zakresie ww. prób,
  • opracowania części raportu dot. prób pisania,
  • wprowadzania zmian w narzędziach (próby pisania) po pilotażu,
  • innych niezbędnych konsultacji merytorycznych odnośnie prób językowych i fonologicznych.

Warunki zatrudnienia:
Umowa zlecenie na okres od 4 listopada 2013 r. (lub później) do 12 grudnia 2014 r.
Sposób i termin zgłaszania ofert: CV z opisem doświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków wraz z ofertą cenową (miesięczna stawka brutto) prosimy składać do 29 października 2013 do godz. 15.00 pocztą na adres:
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
lub mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem Zgłoszenie na stanowisko Ekspert Wspierający – próby pisania.

Informacja o kryteriach wyboru eksperta:
Ekspert zostanie wybrany przede wszystkim na podstawie doświadczenia (85% całościowej oceny) oraz ceny ofertowej (15%).

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 24.10.2013
Data udostępnienia: 25.10.2013
 
 

Dodatkowe informacje