Ekspert Wspierający – SLI - podtesty: rozumienia struktur składniowych i fleksyjnego

Ekspert Wspierający – SLI - podtesty: rozumienia struktur składniowych i fleksyjnego

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko Eksperta Wspierającego, który będzie konsultował założenia projektu Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) – diagnoza i interwencja oraz konsultował narzędzia diagnostyczne oceniające poziom rozwoju językowego dzieci.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
1.    posiadać wyższe wykształcenie akademickie w zakresie psychologii;
2.    posiadać co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych oraz habilitację;
3.    posiadać specjalizację z psychologii klinicznej z zakresu neuropsychologii;
4.    posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi z zaburzeniami językowymi.

Główny zakres obowiązków:
1.    konsultowanie narzędzi diagnostycznych oceniających poziom rozwoju językowego dzieci, zwł. w zakresie podtestu rozumienia struktur składniowych i podtestu fleksyjnego,
2.    konsultowanie założeń procedury do badań pilotażowych,
3.    konsultowanie założeń procedury do badań normalizacyjnych,
4.    bieżąca analiza wyników badań prepilotażowych i pilotażowych, zwł. w zakresie podtestu rozumienia struktur składniowych i podtestu fleksyjnego,
5.    konsultowanie ostatecznej wersji Testu Rozwoju Językowego, zwł. w zakresie podtestu rozumienia struktur składniowych i podtestu fleksyjnego,
6.    analiza wyników badań normalizacyjnych, zwł. w zakresie podtestu rozumienia struktur składniowych i podtestu fleksyjnego.

Warunki zatrudnienia:
Umowa zlecenie na okres od marca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Sposób i termin zgłaszania ofert: CV z opisem doświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków wraz z ofertą cenową (miesięczna stawka brutto) prosimy składać do 24 lutego 2014 r. do godz. 15.00 pocztą na adres:
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
z dopiskiem Zgłoszenie na stanowisko Ekspert Wspierający – SLI - podtesty: rozumienia struktur składniowych i fleksyjnego.
Informacja o kryteriach wyboru eksperta:
Ekspert zostanie wybrany przede wszystkim na podstawie doświadczenia (85% całościowej oceny) oraz ceny ofertowej (15%).

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póün. zm.).

 

 
Informację wytworzył: Alicja Weremiuk
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 17.02.2014
Data udostępnienia: 17.02.2014
 
 

Dodatkowe informacje