Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu EWD.

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjno – informacyjnych dla projektu EWD.


Szanowni Państwo!
Instytut Badań Edukacyjnych zamierza udzielić zamówienia Wykonawcy zdolnego do wyprodukowania materiałów promocyjno-informacyjnych według opisu znajdującego się w tabeli nr 1. Materiały promocyjno - informacyjne zostaną dostarczone do siedziby Instytutu  najpóźniej do 18 marca 2014 r.
Instytut Badań Edukacyjnych realizuje m.in. projekt systemowy „Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z wyodrębnionych zadań projektu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat wskaźników EWD.

Więcej informacji dotyczących realizacji i wyników badania można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.ewd.edu.pl.

Do października 2015 roku w ramach projektu odbędą się cztery konferencje, na których wykorzystane zostaną wymienione poniżej materiały, wykonane z najwyższą dbałością o ich jakość.

Wszystkie materiały muszą mieć wizualizację zgodną z wizualizacją projektu i zasadami dotyczącymi projektów unijnych.

Zakres czynności, za które odpowiada  Wykonawca, obejmuje następujące działania:

1)    Zapoznanie się z opisem materiałów promocyjno – informacyjnych  przedstawionymi w tabeli 1.
2)    Przedstawienie oferty w wersji elektronicznej w postaci wypełnionego formularza ofertowego dołączonego do niniejszego zapytania do 3 marca 2014r. do godziny 14:00. Adres, na który należy przesłać ofertę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
3)    Kwoty podane w formularzu ofertowym muszą obejmować wszystkie koszty realizacji praz z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków  (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich.
Po podpisaniu umowy z Wykonawcą:
4)    Stosowanie się do księgi identyfikacji wizualnej EWD  przekazanej przez Zamawiającego oraz stosowanie zasad dotyczących projektów unijnych.
5)    Wykonanie projektu materiałów umieszczonych w pozycji 1, 2, 3 oraz przedstawienie ich Zmawiającemu w wersji elektronicznej, a także dostarczenie próbki 3 dni od daty podpisania umowy.
6)    Naniesienie zmian i uwzględnienie sugestii zaproponowanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
7)    Przedstawienie poprawionego projektu oraz próbki materiałów z pozycji 1, 2, 3 z tabeli nr 1 w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zmian.
8)    Dostarczenie gotowych materiałów najpóźniej do 18 marca 2014 r. do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8 w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15:30. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
Oferty  mogą składać jedynie Wykonawcy oferujący wykonanie wszystkich 3 pozycji opisanych w tabeli nr 1.


Z Wykonawcą, który złoży akceptowalną merytorycznie i finansowo ofertę, Instytut podejmie dalsze negocjacje, mające na celu uzgodnienie szczegółowych warunków współpracy i zawarcie wiążącej umowy.
Instytut zastrzega sobie prawo do zakończenia bieżącej procedury bez wyboru najkorzystniejszej oferty, lub do zmiany warunków przedmiotowego zapytania ofertowego.    
Oferta winna być złożona w siedzibie Instytutu, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, nie później niż dnia
3  marca 2013 r. do godziny 15:30 oraz przesłana elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do godz.14:00.
W razie wątpliwości  dotyczącej przedmiotowego zapytania prosimy o kontakt z p. Iwoną Bąbiak – email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , (22) 241-71-39.

 

 
Informację wytworzył: Iwona Bąbiak
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 25.02.2014
Data udostępnienia: 25.02.2014
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Formularz ofertowy.doc)01. Formularz ofertowy[2014-02-25]112 Kb
Pobierz plik (Opis zamówienia.doc)02. Opis zamówienia[2014-02-25]105 Kb

Dodatkowe informacje