Asystent współpracownika terenowego – województwo dolnośląskie

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 000 Euro

Asystent współpracownika terenowego – województwo dolnośląskie
Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje asystenta współpracownika terenowego na terenie województwa dolnośląskiego.  Zadaniem asystenta będzie pomoc w przeprowadzeniu badania w 4 szkołach gimnazjalnych na terenie województwa dolnośląskiego, zlokalizowanych w różnych miejscowościach.
1.    Termin realizacji zlecenia:

 • Zlecenie będzie realizowane w terminie: 10-21.03.2014

2.    Warunki zatrudnienia:

 • Umowa zlecenie

3.    Wymogi dotyczące kandydatów:

 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy oraz dysponowanie samochodem
 • dyspozycyjność w marcu 2014 r.
 • mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu społecznych badań empirycznych oraz znajomość środowiska szkolnego

4.    Zakres obowiązków:
Do zadań asystenta należeć będzie pomoc w przeprowadzeniu badania w 4 szkołach gimnazjalnych na terenie województwa dolnośląskiego, w tym:

 • pomoc przy dowozie sprzętu do szkoły (laptopy, myszki, przedłużacze itp., materiały badawcze)
 • pomoc przy przenoszeniu i rozstawieniu sprzętu w szkołach (rozstawienie i podłączenie laptopów,  myszek, pendrivów, przedłużaczy itp)
 • uruchomienie sprzętu, sprawdzenie jego stanu technicznego i przygotowanie go do realizacji badania
 • pomoc przy odpowiednim sadzeniu uczniów biorących udział w badaniu
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem badania
 • pomoc w rozdawaniu i zbieraniu materiałów badawczych uczniom
 • pomoc w archiwizacji testów komputerowych
 • prace organizacyjne po zakończeniu badania w szkole

W każdej szkole badaniem objętych będzie około 40 uczniów, a przygotowanie i realizacja badania w jednej szkole trwać będzie około 8 godzin.

5.    Wymagane dokumenty:
Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

 • Curriculum Vitae zawierające informacje pozwalające na weryfikację warunków zdefiniowanych w punkcie 3
 • Wypełniony Formularz Oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6.    Kryteria wyboru Wykonawcy:

 • cena (40 %)
 • ocena kwalifikacji na podstawie przesłanych dokumentów (60% )

(zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji prawdziwości przesłanych dokumentów)

7.    Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty należy opisać nazwą Wykonawcy, tytułem zamówienia oraz nazwą województwa, a następnie:

 • przesłać listownie na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, Pracownia Współpracowników Terenowych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
 • lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Oferty należy składać w terminie do 06.03.2014

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie na udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 200 000 euro na:
 
„Tytuł”
Znak sprawy: IBE/xx/xx/2012.
 
Termin składania ofert upływa w dniu xx 2012 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu xx 2012 r. o godz. 11:30.
 
 
Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 

Informację wytworzył: Aleksandra Chlebowicz
Informację udostępnił: Małgorzata Gołaszewska
Data wytworzenia: 2014-03-05
Data udostępnienia: 2014-03-05

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1 Wzór formularz oferty .doc)01. Załącznik 1 Wzór formularza oferty[05.03.2014]30 Kb

Dodatkowe informacje