IBE/247/2023 Przygotowanie Raportu z porównania wybranych kwalifikacji kształcenia zawodowego w Ukrainie i w Polsce

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie dokonania zakupu bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku.

Informację wytworzył: Łukasz Pleban

Informację udostępnił: Łukasz Pleban 

Data wytworzenia: 29-05-2023 r. 

Data udostępnienia: 29-05-2023 r. 


Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3

Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 4

Wykaz spełniania kryteriów udziału stanowi załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załacznik nr 6

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 

Termin składania ofert do 11.05.2023 r. do godz. 10.00

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pan Łukasz Pleban 

e- mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informację wytworzyła: Maria Hofman 

Informację udostępnił: Łukasz Pleban  

Data wytworzenia: 27-04-2023 r.

Data udostępnienia: 27-04-2023 r.

Dodatkowe informacje