Konsultowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultowaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ZSK wybrane zapisy, typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym drugiego stopnia PRK, można rozwijać, tworząc Sektorowe Ramy Kwalifikacji (dalej SRK), które oddają specyfikę danej branży. Rama sektorowa jest zdefiniowana w ustawie o ZSK jako opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży. SRK są tworzone dla tych dziedzin działalności, w których pojawia się takie zapotrzebowanie. 

Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest ich tworzenie przez branżę dla branży. Tworzenie ramy inicjuje dyskusję o kompetencjach i kwalifikacjach w danym sektorze oraz umożliwia wymianę informacji między jego przedstawicielami. Interesariusze branżowi są zarówno twórcami, jak i adresatami rozwiązań z ramy sektorowej. Zespół ekspertów z określonej branży tworzy projekt SRK, który jest następnie konsultowany w środowisku branżowym. 

W związku z tym, poniżej prezentujemy Państwu projekt SRK dla Przemysłu Chemicznego (dalej SRK Chem). W oddzielnym pliku przekazujemy Państwu także część koncepcyjną, składającą się z przyjętej definicji SRK Chem, słownika użytych pojęć oraz instrukcji czytania SRK Chem.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. materiałami oraz przesyłania swoich uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 30.04.2020.

Mogą Państwo w tym celu skorzystać ze specjalnie dedykowanego formularza (załącznik: wzor_formularzuwagi)

 Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt SRKChem.xlsx)01. Projekt SRKChem[2020-04-03]38 Kb
Pobierz plik (SKRChem_Instrukcja.pdf)02. SKRChem_Instrukcja[2020-04-03]1965 Kb
Pobierz plik (wzór_formularzuwagi.docx)03. wzór_formularzuwagi[2020-04-03]52 Kb

Konsultacje Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Motoryzacji.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultowaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Motoryzacji.

 

Zgodnie z art. 11 ustawy o ZSK wybrane zapisy, typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym drugiego stopnia PRK, można rozwijać, tworząc Sektorowe Ramy Kwalifikacji (dalej SRK), które oddają specyfikę danej branży. Rama sektorowa jest zdefiniowana w ustawie o ZSK jako opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży. SRK są tworzone dla tych dziedzin działalności, w których pojawia się takie zapotrzebowanie. 

Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest ich tworzenie przez branżę dla branży. Tworzenie ramy inicjuje dyskusję o kompetencjach i kwalifikacjach w danym sektorze oraz umożliwia wymianę informacji między jego przedstawicielami. Interesariusze branżowi są zarówno twórcami, jak i adresatami rozwiązań z ramy sektorowej. Zespół ekspertów z określonej branży tworzy projekt SRK, który jest następnie konsultowany w środowisku branżowym. 

W związku z tym, poniżej prezentujemy Państwu projekt SRK dla Motoryzacji (dalej SRK Moto). W oddzielnym pliku przekazujemy Państwu także część koncepcyjną, składającą się z przyjętej definicji SRK Moto, słownika użytych pojęć oraz instrukcji czytania SRK Moto.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. materiałami oraz przesyłania swoich uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 30.04.2020.

Mogą Państwo w tym celu skorzystać ze specjalnie dedykowanego formularza (załącznik: wzor_formularzuwagi)

 Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Załączniki:
Pobierz plik (SRK Moto_Instrukcja.pdf)01. SRK Moto_Instrukcja[2020-04-03]1445 Kb
Pobierz plik (SRK_Moto.xlsx)02. SRK_Moto[2020-04-03]57 Kb
Pobierz plik (wzór_formularzuwagi.docx)03. wzór_formularzuwagi[2020.04.03]55 Kb

Aktualizacja dot. komunikatu o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 11 lutego br. w Biuletynie Informacji Publicznej informujemy, że osoby, których dane osobowe mogły zostać wykradzione, zostały o tym zdarzeniu poinformowane listownie.

Czytaj więcej...

Komunikat o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych

Instytut Badań Edukacyjnych, jako Administrator danych osobowych, mając na względzie wymogi zawarte art. 34 ust. 1 w związku z ust. 3 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z incydentem do jakiego doszło w dniach 9-10 lutego 2020 r.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje