Aktualizacja dot. komunikatu o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego 11 lutego br. w Biuletynie Informacji Publicznej informujemy, że osoby, których dane osobowe mogły zostać wykradzione, zostały o tym zdarzeniu poinformowane listownie.

Czytaj więcej...

Komunikat o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych

Instytut Badań Edukacyjnych, jako Administrator danych osobowych, mając na względzie wymogi zawarte art. 34 ust. 1 w związku z ust. 3 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z incydentem do jakiego doszło w dniach 9-10 lutego 2020 r.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje